Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Załącznik nr 2  do Regulaminu – POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności i Polityka Plików cookies

I.                    Polityka Prywatności

1.       Usługodawca w ramach realizacji Usługi przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkownika. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2.       Użytkownik może zgodę określoną w ust. 1 powyżej w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.       Administratorami danych osobowych są Usługodawcy realizujący Usługę dla danego Użytkownika:

1)    REIMEIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 175 lok. 4, 61-515 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598464, NIP: 7831736693, REGON: 363576405, adres e-mail: poznan@autobania.pl, tel: 505909093;

2)    ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945, adres e-mail: warszawa@autobania.pl, tel: 500665566; JULANN Anna Bohatska z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272964708, REGON: 389492510, adres e-mail: warszawa@autobania.pl. tel: 669006006;

3)    „USŁUGI MOBILNE” ADAM KAMPCZYK z siedzibą przy ul. Długa nr. 54c lok. 7, 41-506 Chorzów, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6271420444, REGON: 383188107, adres e-mail: katowice@autobania.pl, tel: 693006006;

4)    OXTON BARTŁOMIEJ CABAN z siedzibą przy ul. Górna nr. 14A, 42-230 Koniecpol, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9492230531, REGON: 380635729, adres e-mail: czestochowa@autobania.pl, tel: 504221227;

5)    LOCARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zamkowa nr. 57B lok. 4, 58-250 Pieszyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000686759, NIP: 8822127535, REGON: 367799355, adres e-mail: wroclaw@autobania.pl, tel: 717930000;

6)    F&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Cienista nr. 15, 95-054 Ksawerów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000564590, NIP: 7292708027, REGON: 361840275, adres e-mail: lodz@autobania.pl, tel: 500334474;

4.       Każdy z Administratorów administruje wyłącznie danymi Użytkowników na rzecz których realizował Usługi.

5.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Usługodawcą umowy i rozliczenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

6.       Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Usługodawcę jest konieczne do zawarcia z Usługodawcą umowy.

7.       Dane podawane przez Użytkownika w trakcie zawierania Umowy są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach realizacji Usługi oraz do wykonania Usługi.

8.       Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcę lub wynikających z Regulaminu i za zgodą Użytkownika.

9.       W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z  Serwisu lub Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

10.   Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), w tym prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w rozporządzeniu. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

11.   Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość przeglądania, modyfikacji i przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług.

12.   Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji Usługi.

 

II.                  Polityka Plików Cookies


1.       Serwis stosuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.       Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydawca Serwisu - Odprowadzanie Pojazdów Łukasz Zgiet ul. Bellottiego 3b lok. 6 01-022 Warszawa, REGON 145986945, NIP 5272576018, adres e-mail: biuro@autobania.pl tel: 669006006;

4.       Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji dotyczących sposobu korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c)       pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień.

5.       Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

6.       Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.       Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

GDZIE ZAMÓWISZ auto BANIA?

znajdziesz nas w tych miastach miastach:

Scroll Up